Cine suntem?

01

Liceul C.D Nenitescu

Ierarhia valorilor instituţionale din învăţământul preuniversitar doljean include şi LICEUL TEHNOLOGIC „Costin D. Neniţescu”, şcoală care se bucură de prestigiu şi notorietate în spaţiul regional Oltenia prin profesionalismul şi pregătirea pentru viaţă a generaţiilor de absolvenţi care s-au afirmat de-a lungul timpului.
În 1963 LICEUL TEHNOLOGIC „Costin D. Neniţescu” a fost înfiinţat pentru a răspunde necesităţilor comunitaţii locale în plină dezvoltare a industriei şi în mod special a industriei chimice (Combinatul Doljchim Craiova).

02

Este situat în zona de nord-vest a Craiovei, zonă care în perioada dezvoltării economico-industriale (1960-1980) s-a supus transformărilor impuse de strategiile economice ale vremii.

Absolvenţii şcolii s-au impus la locurile de muncă prin buna pregătire profesională în domeniul industriei chimice, a extracţiei şi prelucrării petrolului, dar şi în domeniul mecanic, electric, electronic, etc.

Pregătirea teoretică a fost întotdeauna însoţită de o bună pregătire practică, şcoala adaptându-şi oferta educaţională cerinţelor vremii, transformărilor impuse de strategiile economice, agenţilor economici şi evoluţiei societăţii şi comunităţii

03

Astăzi zona în care este situat LICEUL TEHNOLOGIC „Costin D. Neniţescu”, se numeşte „Zona fierbinte” fiind o zonă monitorizată cu prioritate de Agenţia Regională
de Protecţia Mediului deoarece aici se găsesc cele mai poluante întreprinderi: C.E.T. Işalniţa, S.C. Elpreco, C.E.T. 2 Craiova, fiind o zonă cu trafic feroviar şi auto intens.
De la 1 septembrie 2010 şcoala s-a comasat prin absorbţie cu Grupul Şcolar ”Anghel Saligny” conform OMECTS 3536/29.03.2010.

Grupul Şcolar ,,Anghel Saligny” a fost, de asemenea, o unitate şcolară de tradiţie din judeţul Dolj. Şcoala a fost amplasată în preajma altor instituţii importante cu care
realiza un eficient parteneriat în educaţie, precum Tribunalul Craiova, Oficiul Naţional de Geodezie şi Cadastru, Grupul Şcolar ,,Ilie Murgulescu, Liceul Tehnic ,,C.D. Neniţescu”, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Casa Ştiinţei şi Tehnicii.

De asemenea, începând cu anul şcolar 2002 – 2003 acest grup şcolar era printre puţinele şcoli din judeţ care asigura instruire de specialitate pentru elevii cu dizabilităţi prin clase speciale ale Şcolii de Arte şi Meserii, integrate în învăţământul de masă, în domeniile:  Industrie textilă şi pielărie şi Mecanică.
Având în vedere atuurile celor două şcoli, în urma comasării Liceul Tehnic „Costin D. Neniţescu” a devenit un Liceu Tehnologic puternic şi eficient în atingerea scopurilor propuse.